Los colores - ألوَان


Color - لـَون Masculino Femenino Color - لـَون Masculino Femenino
Amarillo أصفـَر صَفرَاء Blanco أبـِيَض بَيضَاء
Verde أخضَر خَضرَاء Negro أسوَد سَودَاء
Azul أزرَق زَرقـَاء Rojo أحمَر حَمرَاء
Rubio أسقـَر سَقرَاء Moreno أسمَر سَمرَاء

Color - لـَون Masculino Femenino Color - لـَون Masculino Femenino
Crema عَاجـِيّ عَاجـِيَّة Gris رَمَادِيّ رَمَادِيَّة
Celeste سَمَاوِيّ سَمَاوِيَّة Marrón بُنـِّيّ بُنـِّـيَّة
Plateado فِضِّي فِضِّـيَّة Naranja بُرتـُقـَالِيّ بُرتـُقـَالِيَّة
Dorado ذ َهَبـِيّ ذ َهَبـِيَّة Violeta بَنـَفسَجـِيّ بَنـَفسَجـِيَّة
Aceitunado زَيتِيّ زَيتِيَّة Rosado وَردِيّ وَردِيَّة